Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Przetargi - Projekty unijne

"Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF" w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. IV przetarg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj” – Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem” w ramach przedsięwzięcia pn:" OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. III przetarg.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Domaszynownie linii produkcji paliwa RDF” w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. III przetarg.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

"Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF" w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. III przetarg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podstrony: 1 2 3 4 5 »
Menu Strony