Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

18.09.2019 r. Zadanie nr 9 Promocja i informacja w Projekcie p.n.: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy Agencja eventowa "Fabryka Wydarzeń" ul. Pocztowa 8, 48-130 Kietrz, jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i w związku z tym rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik poz. nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

powrót
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X