Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

"System gospodarki odpadami Ślęza-Oława"

Opis projektu

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. realizuje projekt o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”, dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.

W przedsięwzięciu bierze udział 14 gmin ( 11 z województwa dolnośląskiego i 3 gminy z województwa opolskiego). Gminy te znajdują się w t.zw. Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, dla których, po rozbudowie, Zakład będzie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje:
  • rozbudowę obecnie istniejącej sortowni,
  • budową instalacji do produkcji paliwa z odpadów tzw. RDF,
  • budową instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji oraz stabilizacji tlenowej,
  • budową III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów,
  • budową stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica. Stacja ta posłuży do przeładunku odpadów zmieszanych do kontenerów przeznaczonych do dalszego transportu oraz jako zaplecze do magazynowania odpadów,
  • budową budynku biurowego na potrzeby Zakładu,
  • przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
Wartość projektu: 129 598 908 złotych.
Wartość dofinansowania: 61 707 457 złotych.


Cele projektu


Główne cele Projektu i modernizacji Zakładu:
 
  • Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych;
  • Zwiększenie udziału ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;
  • Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego).

 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X