Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

Profil działalności ZGO Gać

Profil działalności ZGO Gać

  • zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odpadów biodegradowalnych,
  • sortowanie odpadów (zbiórka selektywna i odpady komunalne)
  • odzysk odpadów wielkogabarytowych,
  • przekazywanie wydzielonych odpadów do odzysku i recyklingu,
  • unieszkodliwienie odpadów przez deponowanie na składowisku,
  • sprzedaż surowców wtórnych:
             - papier (gazeta mix)
             - tektura (karton)
             - PET (opakowania z tworzyw sztucznych) wg koloru: bezbarwny, niebieski, zielony, mix
             - HDPE (chemia gospodarcza)
             - folia mix
             - opakowania szklane mix
             - puszka aluminiowa
             - puszka stalowa
             - odpady palne (paliwo alternatywne RDF)
             - baterie

 

LISTA WSPÓLNIKÓW
Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.
55-200 Oława, Gać 90
Uchwała nr 14/2019 została podjęta dnia 25-07-2019r.

L.p. Nazwa wspólnika Siedziba (adres) wspólnika Wartość udziałów(zł) Liczba udziałów(szt) Wartość nominalna udziałów (zł)
1 2 3 4 5 6
1. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” Gać 90
55 -200 Oława
1 000 22 637 22 637 000,00
2. Związek Międzygminny Ślęza - Oława Ul. Żernicka 17 55 – 010 Św. Katarzyna 1 000 3130  3130 000,00
3. Gmina Jelcz - Laskowice Ul. Wincentego Witosa 24
55 – 230 Jelcz Laskowice
1 000 800    800 000,00
  Suma:   26 567 000,00


Fundusz rekultywacyjny

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp z o.o. w miejscowości Gać w związku z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14-12-2012r. o odpadach (Dz. u z 2013 r. poz 21) informuje, że odprowadza środki na fundusz rekultywacyjny. 
 

 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X