Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

Instalacje

Sortownia
Linia sortownicza służąca do ręczno-mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych.
Na linii wydziela się, przy pomocy urządzeń mechanicznych takich jak: sito bębnowe, separatory metali, separatory pneumatyczne, a także doczyszcza ręcznie:
- frakcję biodegradowalną 0-60 mm przeznaczoną do biologicznego przetwarzania,
- papier i tekturę,
- tworzywa sztuczne: folie, opakowania: po chemii gospodarczej, po napojach, po jogurtach lub serkach,
- opakowania wielomateriałowe typu TetraPak,
- metale żelazne,
- metale nieżelazne,
- szkło opakowaniowe,
- pozostałe tworzywa do produkcji paliwa alternatywnego.Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF

Instalacja składająca się z rozdrabniaczy odpadów: wstępnego i końcowego oraz separatora metali żelaznych służy do rozdrobnienia, przede wszystkim tworzyw sztucznych nie nadających się do recyklingu, do wielkości ok. 30 mm i wytworzenia tzw. paliwa alternatywnego RDF.

Takie paliwo  będące alternatywą dla węgla kamiennego służy w procesie  spalania do wytwarzania energii cieplnej aktualnie stosowane najczęściej w cementowniach.

Instalacja fermentacji

instalacja służy do przetworzenia odpadów biodegradowalnych w procesie beztlenowym i wytworzenia w nim biogazu, zawierającego min. 50 % metanu. Biogaz jest spalany w agregatach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i elektryczną. Energia cieplna służy do celów technologicznych t.j. podgrzewania procesu oraz do celów grzewczych całego zakładu. W okresie letnim ciepło przekształcamy w chłód służący celem klimatyzacyjnym w zakładzie. Energia elektryczna służy do zasilania urządzeń w zakładzie, a nadwyżka sprzedawana jest do sieci energetycznej zewnętrznej.


 

Instalacja stabilizacji tlenowej

Instalacja składająca się z zamkniętych boksów służących do napowietrzania i nawadniania odpadów służąca do ustabilizowania tlenowego odpadów po procesie fermentacji oraz do wytwarzania kompostu z odpadów „bio” zebranych selektywnie.

Po okresowym przetrzymaniu odpadów w boksach transportuje się je na otwarty plac kompostowania celem ostatecznego ustabilizowania odpadów przed ich ostatecznym wykorzystaniem.


 

Składowisko

Kwatera składowiskowa służąca do składowania (ostatecznego unieszkodliwienia) odpadów balastowych z sortowni, ustabilizowanych tlenowo odpadów biodegradowalnych oraz innych odpadów nie nadających się do odzysku czy recyklingu.

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X