Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

Polityka bezpieczeństwa RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

ZGO Gać Sp. z o. o., Gać 90, 55-200 OŁAWA - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail) w celu realizacji obsługi zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.


Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. prawo do usunięcia danych

  4. ograniczenia przetwarzania danych

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  6. prawo do przenoszenia danych

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

ZGO Gać Sp. z o. o., Gać 90, 55-200 OŁAWA

e-mail: sekretariat@zgo.org.pl, Tel: +48 71 301 44 44.

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy ZGO Gać Sp. z o. o., Gać 90, 55-200 OŁAWA

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.


Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X