Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

18.09.2019 r. Zadanie nr 9 Promocja i informacja w Projekcie p.n.: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy Agencja eventowa "Fabryka Wydarzeń" ul. Pocztowa 8, 48-130 Kietrz, jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i w związku z tym rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik poz. nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.


1Zad 9_formularz ofertowy.pdf (862 kb)
2Zad 9_klauzula informacyjna.pdf (840 kb)
3Zad 9_obowiązki beneficjenta_załącznik do umowy.pdf (5291 kb)
4Zad 9_OPZ.pdf (1500 kb)
5Zad 9_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (418 kb)
6Zad 9_wykaz wykonanych usług.pdf (358 kb)
7Zad 9_wzór umowy.pdf (4313 kb)
8Zad 9_zapytanie ofertowe.pdf (2306 kb)
Menu Strony