Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
zgo
W związku z istniejącym stanem epidemiologicznym w kraju i ciągłym wzrostem zachorowań, Zarząd ZGO GAĆ SP. Z O.O. wprowadza od wtorku, tj. 14 kwietnia 2020r. następujące zasady:
  1. Zakaz wjazdu na teren Zakładu pracowników firm dostarczających odpady bez masek i rękawic ochronnych.
  2. Zakaz wjazdu na teren Zakładu serwisów zewnętrznych bez masek i rękawic ochronnych. Dodatkowo do momentu pojawienia się przy szlabanie Kierownika, Z-cy Kierownika bądź brygadzisty odpowiedzialnego za przyjęcie serwisu, nie zostanie on wpuszczony na teren Zakładu.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

18.09.2019 r. Zadanie nr 9 Promocja i informacja w Projekcie p.n.: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy Agencja eventowa "Fabryka Wydarzeń" ul. Pocztowa 8, 48-130 Kietrz, jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i w związku z tym rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik poz. nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.


1Zad 9_formularz ofertowy.pdf (862 kb)
2Zad 9_klauzula informacyjna.pdf (840 kb)
3Zad 9_obowiązki beneficjenta_załącznik do umowy.pdf (5291 kb)
4Zad 9_OPZ.pdf (1500 kb)
5Zad 9_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (418 kb)
6Zad 9_wykaz wykonanych usług.pdf (358 kb)
7Zad 9_wzór umowy.pdf (4313 kb)
8Zad 9_zapytanie ofertowe.pdf (2306 kb)
Menu Strony