Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
zgo
W związku z istniejącym stanem epidemiologicznym w kraju i ciągłym wzrostem zachorowań, Zarząd ZGO GAĆ SP. Z O.O. wprowadza od wtorku, tj. 14 kwietnia 2020r. następujące zasady:
  1. Zakaz wjazdu na teren Zakładu pracowników firm dostarczających odpady bez masek i rękawic ochronnych.
  2. Zakaz wjazdu na teren Zakładu serwisów zewnętrznych bez masek i rękawic ochronnych. Dodatkowo do momentu pojawienia się przy szlabanie Kierownika, Z-cy Kierownika bądź brygadzisty odpowiedzialnego za przyjęcie serwisu, nie zostanie on wpuszczony na teren Zakładu.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

21.06.2019r. Usługi transportowe

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy TRANSPORT CIĘŻAROWY Waldemar Głuszko., ul. Główna 6 55-220 Miłoszyce jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Cena oferowana 2,80zł/km netto, tj. 3,44 zł/km brutto i rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


11. Zapytanie ofertowe.pdf (206 kb)
2Rewizja 1 - formularz oferty.docx (26 kb)
33. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (22 kb)
44. załacznik nr 3 wzór_umowy.pdf (235 kb)
55. Załącznik nr 4 -wykaz wykonywanych usług.docx (20 kb)
Menu Strony