Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

21.06.2019r. Usługi transportowe

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy TRANSPORT CIĘŻAROWY Waldemar Głuszko., ul. Główna 6 55-220 Miłoszyce jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Cena oferowana 2,80zł/km netto, tj. 3,44 zł/km brutto i rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


11. Zapytanie ofertowe.pdf (206 kb)
2Rewizja 1 - formularz oferty.docx (26 kb)
33. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (22 kb)
44. załacznik nr 3 wzór_umowy.pdf (235 kb)
55. Załącznik nr 4 -wykaz wykonywanych usług.docx (20 kb)
Menu Strony