Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

"Roboty budowlane "zaprojektuj i wybuduj" - Kontrakt 4a.1 magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt K5.1 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem" w ramach przedsięwzięcia, pn:" OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg.


1K 4.1-5.1 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf (751 kb)
2K_4.1-5.1_SIWZ[1].pdf (1237 kb)
3K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_1_formularz_oferty[1].docx (104 kb)
4K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_2-oświadczenie[1].docx (123 kb)
5K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_3-oświadczenie[1].docx (121 kb)
6K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_4-oświadczenie[1].docx (124 kb)
7K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_5-oświadczenie[1].docx (99 kb)
8K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_6-oświadczenie_o_rocznym_obrocie[1].docx (120 kb)
9K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_7-wykaz_robót[1].docx (121 kb)
10K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_8-wykaz_dostaw[1].docx (120 kb)
11K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_9-oświadczenie[1].docx (99 kb)
12K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_10-_tabela_elementów_scalonych_(TES)[1].docx (96 kb)
13K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_11_-_wzór_umowy[1].pdf (1276 kb)
14K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_12_-_Program_Funkcjonalno_Użytkowy[1].pdf (5560 kb)
15K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_13_decyzja_3.2017__17.06.08[1].pdf (3427 kb)
16K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_14_decyzja_8.2018__18.05.10_decyzja_lokalizacji_celu_publicznego[1].pdf (5318 kb)
17K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_15_cz._1_-_badania_geotechniczne[1].pdf (8566 kb)
18K_4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_15_cz._2_-_badania_geotechniczne[1].pdf (6936 kb)
19K4.1-5.1_załaczniki_do_PFU_graficzne_od_rys_A1_do_rys_A5[1].rar (3835 kb)
20K4.1-5.1_załaczniki_do_PFU_od_nr_1_do_nr_12[1].rar (15170 kb)
21K4.1-5.1_Odpowiedzi na pytania-1_2018.05.24.pdf (43 kb)
22K4.1-5.1_zawiadomienie o zmianie_treści_SIWZ.pdf (914 kb)
23K 4.1-5.1_SIWZ_ WERSJA 1.pdf (1346 kb)
24K 4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_1_formularz oferty_WERSJA 1.docx (90 kb)
25K 4.1-5.1 - zmiana ogłoszenia.pdf (195 kb)
26K4.1-5.1_Odpowiedzi na pytania-2_2018.06.04.pdf (48 kb)
27K 4.1-5.1 - zmiana ogłoszenia_2.pdf (811 kb)
28K4.1-5.1_Odpowiedzi na pytania-3-10_2018.06.08.pdf (209 kb)
29K4.1-5.1_zawiadomienie o zmianie_treści_SIWZ (II)_2018.06.08.pdf (102 kb)
30K 4.1-5.1_SIWZ_ WERSJA 2.pdf (1254 kb)
31K 4.1-5.1_SIWZ-załącznik_nr_11 - wzór_umowy_WERSJA 1.pdf (1296 kb)
32K 4-5_SIWZ-załącznik_nr_12 - Program Funkcjonalno_Użytkowy_ WERSJA 1.pdf (5492 kb)
33K4.1-5.1_protokół otwarcia ofert_2018.06.15.pdf (77 kb)
34K4a.1_K4b.1_K5.1-unieważnienie.pdf (898 kb)
35K4.1-5.1 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania _18.06.2018.pdf (680 kb)
« powrót
Menu Strony