Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Przetargi - Projekty unijne

Domaszynowienie wraz z montażem urządzeń w sortowni w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

"Roboty budowlane "zaprojektuj i wybuduj" - Kontrakt 4a magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt K4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt K5 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem" w ramach przedsięwzięcia, pn:" OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostawa sprzętu mobilnego; Dostawa rozdrabniacza mobilnego" w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej Projektu "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" - dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podstrony: « 1 2 3 4 5 »
Menu Strony