Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Przetargi - Projekty unijne

"Roboty budowlane "zaprojektuj i wybuduj" - Kontrakt 4a.1 magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt K5.1 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem" w ramach przedsięwzięcia, pn:" OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej Projektu "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" - dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. III przetarg.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

"Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF" w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Domaszynownie linii produkcji paliwa RDF” w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. II przetarg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podstrony: « 1 2 3 4 5 »
Menu Strony