Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
zgo
W związku z istniejącym stanem epidemiologicznym w kraju i ciągłym wzrostem zachorowań, Zarząd ZGO GAĆ SP. Z O.O. wprowadza od wtorku, tj. 14 kwietnia 2020r. następujące zasady:
 1. Zakaz wjazdu na teren Zakładu pracowników firm dostarczających odpady bez masek i rękawic ochronnych.
 2. Zakaz wjazdu na teren Zakładu serwisów zewnętrznych bez masek i rękawic ochronnych. Dodatkowo do momentu pojawienia się przy szlabanie Kierownika, Z-cy Kierownika bądź brygadzisty odpowiedzialnego za przyjęcie serwisu, nie zostanie on wpuszczony na teren Zakładu.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

"System gospodarki odpadami Ślęza-Oława"

Opis projektu

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. realizuje projekt o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”, dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.

W przedsięwzięciu bierze udział 14 gmin ( 11 z województwa dolnośląskiego i 3 gminy z województwa opolskiego). Gminy te znajdują się w t.zw. Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, dla których, po rozbudowie, Zakład będzie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje:
 • rozbudowę obecnie istniejącej sortowni,
 • budową instalacji do produkcji paliwa z odpadów tzw. RDF,
 • budową instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji oraz stabilizacji tlenowej,
 • budową III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów,
 • budową stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica. Stacja ta posłuży do przeładunku odpadów zmieszanych do kontenerów przeznaczonych do dalszego transportu oraz jako zaplecze do magazynowania odpadów,
 • budową budynku biurowego na potrzeby Zakładu,
 • przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
Wartość projektu: 129 598 908 złotych.
Wartość dofinansowania: 61 707 457 złotych.


Cele projektu


Główne cele Projektu i modernizacji Zakładu:
 
 • Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych;
 • Zwiększenie udziału ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;
 • Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego).

 
bip
Menu Strony