Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Cele projektu


Główne cele Projektu i modernizacji Zakładu:
 
  • Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych;
  • Zwiększenie udziału ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;
  • Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego).

 
Menu Strony