Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności projektu

ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU NA WYKONANIE MAKIETY I WIZUALIZACJI 3D
 W ostatnim okresie w, ramach działań promocyjnych zakończyliśmy kontrakt dotyczący: Wykonania makiety architektonicznej oraz wizualizacji 3D rozbudowy ZGO Gać w ramach Projektu System gospodarki odpadami Ślęza - Oława.
Makieta oraz wizualizacja mają pełnić rolę narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych przez Zakład. Osoby odwiedzające ZGO Gać będą rozpoczynały jego zwiedzanie od zapoznania się z miniaturą Zakładu. W najbliższym czasie makieta będzie wystawiona w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, a wizualizacja będzie tymczasowo dostępna na stronie  http://flowair.anti.cal.pl/public/index-pl.html
PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE MAKIETY I WIZUALIZACJI 3D
16 czerwca 2014 podpisano umowę na "Wykonanie oraz dostawę makiety i wizualizacji 3D inwestycji powstającej w ramach Projektu System Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława". Wykonawca to firma Pixelset Sp. z o.o. a kontrakt opiewa na 106.825,50 zł.


PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ LINII DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF
3 czerwca 2014 podpisano umowę na „Zaprojektowanie oraz dostawę i budowę linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z wykonanie robót budowlanych – adaptacja hali”. Wykonawca  to firma EQUIPO Marta Ochman z Łodzi a kontrakt opiewa na 6 678 900,00 zł brutto.


PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO
20 maja 2014 podpisano umowę na „Budowę budynku administracyjnego wraz z wpięciem do sieci oraz przebudowę budynku socjalnego”. Wybrany Wykonawca to firma CONRES Sp. z o.o. Sp. k., a kontrakt opiewa na 3 997 226,92 zł brutto.


PODPISANIE UMOWY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU
30 kwietnia 2014 podpisano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu "System gospodarki odpadami Ślęza-Oława". Wygrany Wykonawca to firma DPC A. Danylczenko i Spółka S. J. z Opola, a kontrakt opiewa na 15 479,55 zł brutto.

UKOŃCZENIE INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW W PROCESIE STABILIZACJI TLENOWEJ
05.12.2013 otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji tlenowej. Pod koniec grudnia zakończył się rozruch technologiczny. Jest to druga, ukończona w ramach Projektu inwestycja.

UKOŃCZENIE III KWATERY SKŁADOWISKOWEJ
05.12.2013 otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów. Jest to pierwszy zakończony w ramach naszego Projektu kontrakt.

DOSTAWA CIĄGNIKA
Dnia 28.11.2013 r. dostarczono do Zakładu ciągnik rolniczy, zamówiony w ramach przetargu „Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą hakową wraz z kontenerami”.

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W związku z prowadzoną modernizacją Zakładu, konieczna jest przebudowa funkcjonującego na terenie Zakładu układu komunikacyjnego. 6.11.2013 roku otwarto oferty na przetarg na przebudowę funkcjonującego na terenie Zakładu układu komunikacyjnego. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca MTM Budownictwo Sp. z o.o. Kontrakt opiewa na 2.459.660 zł brutto.

ROZPOCZĘCIE KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ PROJEKTU
1 września ruszyła kampania promocyjno-informacyjna Projektu, która będzie trwała do końca 2014 r. W wyniku przeprowadzonych przez ZGO badań opinii publicznej okazało się, że większość mieszkańców gmin jest za segregacją odpadów. Stąd też kampania będzie prowadzona pod pozytywnym hasłem „Dziękujemy, że segregujesz” oraz „Dziękujemy, że jesteś eko”. Kampania ma bowiem na celu  wzmocnienie postaw proekologicznych oraz pokazanie mieszkańcom po co jest segregacja i nowy system gospodarki odpadami. Kampania  zakłada szereg działań promocyjnych i edukacyjnych. Zakład postawił m.in. na bezpośrednie spotkania informacyjno – edukacyjne z mieszkańcami, które odbędą się pod hasłem „Dziękujemy zaangażowanym”. Duży nacisk został położony także na edukację ekologiczną dzieci, dla których w szkołach i przedszkolach  organizowany jest Konkurs Zielony Las z bardzo atrakcyjnymi nagrodami oraz lekcje edukacji ekologicznej.

OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA ROZBUDOWĘ HALI SORTOWNI
W pierwszej połowie sierpnia otrzymaliśmy pozwolenia na budowę dla kontraktu „Rozbudowa hali sortowni i wiaty dojrzewania kompostu”. Zakończenie kontraktu planowane jest na III kw. 2014 r.

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ ŁADOWARKI KOŁOWEJ
W dniu 13.09.2013 zawarto umowę na dostawę ładowarki kołowej. Wykonawcą jest firma Intrac Polska Sp. z o.o. a kontrakt opiewa na  556.575,00 zł brutto.
 
PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO
W dniu 23.08.2013 zawarto umowę na „Dostawę ciągnika rolniczego z przyczepą hakową wraz z kontenerami”. Wykonawcą jest firma Anderwald Maszyny Rolnicze. Wartość kontraktu opiewa na 1.137.750,00 zł brutto.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ORAZ PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ KOMPAKTORA
Dnia 18.07.2013 rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę kompaktora wraz z usługami serwisowymi”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fayat Bomag Polska Sp. z o.o. z Warszawy. 31.07.2013 w siedzibie ZGO została podpisana umowa z Wykonawcą. Wartość kontraktu opiewa na 1.056.570,00 zł brutto.

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ SITA GWIAŹDZISTEGO Z PRZENOŚNIKAMI
Dnia podpisano 14.06.2013 podpisano umowę na dostawę sita gwiaździstego. Wykonawcą jest firma Arcon Serwis Sp. z o.o., a kontrakt opiewa na 699.870,00 zł brutto.

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ PRZERZUCARKI DO KOMPOSTU
Dnia 7.06.2013 podpisano umowę na dostawę przerzucarki do kompostu. Wykonawcą jest firma Arcon Serwis  Sp. z o.o. , a kontrakt opiewa na 590.400,00 zł brutto.

PODPISANIE UMOWY  NA REALIZACJĘ KAMPANII PROMOCYJNO - INFORMACYJNEJ
Dnia 05.04.2013 rozstrzygnęliśmy przetarg na „Realizacje kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu”. W przetargu wzięło udział siedmiu Wykonawców, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z Chorzowa. Kontrakt opiewa na 996 295,00 zł brutto a podpisanie umowy nastąpiło 10 maja 2013 roku. Na czerwiec 2013 roku planowane są pierwsze działania.

PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ HALI SORTOWNI
Dnia 09.04.2013  roku podpisano umowę z  Konsorcjum firm Dorbud S. A. oraz MTM Budownictwo Sp. z o. o. na rozbudowę hali sortowni. Kontrakt opiewa na 8.191.800,00 zł brutto a jego zakończenie planowane jest na III kwartał 2014 roku.

PODPISANIE UMOWY Z INŻYNIEREM KONTRAKTU
Dnia 27.11.2012 roku podpisano umowę z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest zarządzanie Projektem, które obejmuje: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi oraz jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych. Obecność instytucji Inżyniera Kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Umowa z Inżynierem Kontraktu będzie trwała do 15.08.2017 roku i opiewa na łączną kwotę ok. 1,1 mln złotych.
Jest to druga umowa zawarta w ramach Projektu z Inżynierem Kontraktu. Pierwszy kontrakt z firmą Ekosystem został wypowiedziany w sierpniu b.r. przez ZGO z winy wykonawcy, który nie realizował zapisów zawartej umowy.

PODPISANIE UMOWY Z SUTCO
Dnia 04.10.2012 roku podpisano umowę z firmą Sutco – Polska Sp. z o.o. o wartości ok. 18 mln zł, na dostawę urządzeń  instalacji sortowania odpadów komunalnych, opartych na najnowocześniejszej, dostępnej technologii. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kw. 2014 roku.
Dostawa jest częścią procesu modernizacji zakładu, w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

PODPISANIE UMOWY Z AGENCJĄ AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A.
Dnia 31.08.2012 roku podpisano umowę na opracowanie strategii kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu „System Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przetarg wygrało konsorcjum Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i TNS Polska SA W ramach opracowania strategii, firmy przeprowadzą na terenie 14 gmin, które kampania obejmuje swoim zasięgiem, badania rynku sprawdzające świadomość mieszkańców dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.  Na podstawie efektów przeprowadzonych badań, powstanie strategia kampanii promocyjno-informacyjnej, która będzie wdrażana w życie i realizowana do III kw. 2014 roku.


PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI W RAMACH PROJEKTU
„System Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława”

Dnia 17.08.2012 roku została podpisana umowa na wykonanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji beztlenowej (fermentacji) z konsorcjum firm Warbud S.A., VINCI Environnement Polska Sp. z o.o i VINCI Environnement SAS. Umowa opiewa na kwotę ok. 55 mln złotych i jest realizowana w ramach Projektu ”System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” dofinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jest to obecnie największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w regionie brzesko-oławskim i jedna z najnowocześniejszych technologii przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce. Instalacja, poprzez procesy chemiczno-biologiczne, będzie wytwarzała z odpadów biogaz, który następnie zostanie przetworzony na energię cieplną oraz elektryczną. Po procesie stabilizacji beztlenowej, odpady trafiające na składowisko, będą czyste biologicznie i nie będą emitowały szkodliwych gazów, a ich ilość będzie znacznie zmniejszona.
Zakończenie budowy instalacji planowane jest na III kw. 2014 roku.


ZAWARTO UMOWĘ NA BUDOWĘ NOWEJ KWATERY SKŁADOWISKOWEJ
Dnia 9.08.2012 roku podpisano umowę z firmą Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., o wartości ok. 3 mln zł, na budowę III kwatery składowiska, służącej do deponowania odpadów, które zostały przetworzone w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Pojemność kwatery powinna wystarczyć na ok. 10 lat pracy zakładu. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kw. 2013 roku.
Budowa jest częścią procesu modernizacji zakładu, w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

ROZWIĄZANO UMOWĘ Z INŻYNIEREM KONTRAKTU
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.08.2012 roku odstąpił od umowy z firmą Ekosystem S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


ZAWARTO UMOWĘ NA BUDOWĘ INSTALACJI DO STABILIZACJI TLENOWEJ
Dnia 16.05.2012 roku podpisano umowę z firmą Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., na budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji tlenowej. Proces ten jest pierwszym etapem przetwarzania odpadów komunalnych i poprzedza proces stabilizacji beztlenowej czyli fermentacji. Inwestycja opiewa na kwotę ok. 11 mln złotych, a jej zakończenie planowane jest na II kw. 2013 roku.
Budowa jest częścią procesu modernizacji zakładu, w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

 
Menu Strony