Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

"Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF" w ramach przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. III przetarg


1K3.2-ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1379 kb)
2K-3.2_SIWZ[1].pdf (1246 kb)
3K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_1-formularz_ofertowy[1].docx (89 kb)
4K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_2-oświadczenie[1].docx (89 kb)
5K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_3-oświadczenie[1].docx (85 kb)
6K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_4-oświadczenie[1].docx (86 kb)
7K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_5-tabela_elementów_scalonych[1].docx (86 kb)
8K-3.2_SIWZ-załącznik_nr_6_-_wzór_umowy[1].pdf (247 kb)
9K-3.2_SIWZ_załącznik_nr_7-OPZ[1].pdf (473 kb)
10K-3.2-OPZ-z-1-koncepcja_lokalizacji[1].pdf (208 kb)
11K-3.2-OPZ-z-2-zamaszynowienie_hali[1].pdf (847 kb)
12K-3.2-OPZ-z-3-hala_produkcji_RDF[1].pdf (181 kb)
13K-3.2-OPZ-z-4-Trasa_rurociągu[1].pdf (223 kb)
14K-3.2-OPZ-z-5-badania_RDF[1].pdf (273 kb)
15K-3.2-OPZ-z-6-badania_Balast[1].pdf (258 kb)
16K-3.2-OPZ-z-7-opis_instalacji_ppoż[1].pdf (2953 kb)
17K-3.2-OPZ-z-8-ocena_zagrożenia_wybuchem[1].pdf (1985 kb)
18K3.2_Odpowiedzi na pytania - 1.pdf (371 kb)
19K3.2-zmiana ogłoszenia.pdf (370 kb)
20K3.2_Odpowiedzi na pytania-2.pdf (340 kb)
21K3.2_Odpowiedzi na pytania-3-7.pdf (110 kb)
22K3.2_Zawiadomienie o zmianie SIWZ (I)_2018.06.27.pdf (77 kb)
23K3.2_SIWZ_WARIANT 1.pdf (1024 kb)
24K3.2_SIWZ-załącznik_nr_6 - wzór umowy WARIANT 1.pdf (844 kb)
25K-3.2_zawiadomienie o zmianie treści SIWZ_(II)_2018.07.03.pdf (574 kb)
26K3.2-zmiana ogłoszenia1.pdf (240 kb)
27K3.2-zmiana ogłoszenia2.pdf (62 kb)
28K-3.2_protokół_z_otwarcia_ofert_06.06.2018.pdf (565 kb)
29K3.2-unieważnienie_20180710.pdf (599 kb)
30K3.2-unieważnienie.pdf (188 kb)
« powrót
Menu Strony