Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

19.06.2019r. Dostawa oleju napędowego

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy GAZ PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferowana marża handlowa --180zł/m3 netto, tj. -221,40 zł/m3 brutto  i rekomenduje się zawarcie umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


11. Zapytanie ofertowe_ON.pdf (1214 kb)
22. Załącznik nr 1-oświadczenie.docx (14 kb)
33. Załącznik_2-wzór umowy.pdf (541 kb)
44. Załącznik nr 3- formularz oferty.docx (24 kb)
« powrót
Menu Strony